Faciliteren als tweede beroep – omgaan met verandering

Als redacteur bewerk je in principe de vorm en niet de inhoud van een tekst, al kun je soms suggesties doen aangaande gewenste aanvullende informatie.
Als tekstschrijver word je ingeschakeld om over een bepaald onderwerp pakkende teksten te schrijven. Soms ook om informatie te vergaren en deze in een helder stuk te presenteren of samen te vatten.

Soms vallen die twee rollen samen. Als een auteur mij weet te vinden omdat we kennis van een onderwerp delen, kan in overleg met de auteur mijn rol in uitzonderlijke gevallen verschuiven van redacteur naar tweede auteur. Zo resulteerde een heerlijk vruchtbare wisselwerking met Jan Lelie in het in januari 2012 verschenen boek "Faciliteren als Tweede Beroep - omgaan met verandering".


Inhoud
  • Wat te doen om veranderingen te verbeteren?
  • Hoe bereiken we met elkaar gewenste veranderingen?
  • Hoe moeten veranderingen geleid worden?
  • Op welke wijze wil ik daarin een rol spelen?

Dit boek maakt inzichtelijk hoe mensen en organisaties op veranderingen kunnen reageren en hoe we daar mee om kunnen gaan. In “Faciliteren als Tweede Beroep – omgaan met veranderingen” presenteert Jan Lelie een praktische werkwijze om veranderingsprocessen in organisaties te faciliteren en illustreert dat met praktijkvoorbeelden.

In deze uitgave ontvouwt Jan Lelie de Kaart van Werkelijkheids-opvattingen, gebaseerd op het werk van Will McWhinney. Hoe de werkelijkheid eruit ziet, hangt af van de wijze waarop u en anderen de werkelijkheid opvatten. Dit boek geeft u het gereedschap om dat in kaart te brengen. De wijze waarop u een situatie ervaart bepaalt voor een groot deel uw besluiten en aanpak, en het resultaat dat u bereikt.

Naast een praktisch handboek is dit ook een boek om eens rustig mee te gaan zitten. De werkelijkheid beschouwend verbindt Jan Lelie ideeën uit de psychologie, neurologie, economie en natuurwetenschappen. Hij schetst hoe persoonlijke ontwikkeling, het verwerven van taal, leerprocessen en maatschappelijke ontwikkelingen samenhangen.


Faciliteren als tweede beroep – omgaan met verandering
Jan Lelie en Ceciel Fruijtier
ISBN 978-90-78440-55-0