Wat is mijn werkveld?

Ik combineer een bčta achtergrond met een actieve interesse in ‘alfavakken’. Daarnaast heb ik ervaring met bestuurlijke processen. Daardoor kan ik me over teksten van zeer verschillende disciplines buigen. Ik bewerk en schrijf zowel Nederlands- als Engelstalige teksten en geniet van de diversiteit van de onderwerpen waarover ik me kan buigen. Zo redigeerde ik bijvoorbeeld:

Ik werk zowel voor bedrijven en organisaties als voor particulieren,
steeds onder het motto zodat uw boodschap overkomt.


Mijn opdrachtgevers waren en zijn onder anderen: